Hähnchenbrust frisch 2 Stück
Hähnchen frisch, ganz
Hähnchenbrust frisch, 4-6 Stück
Bio-Ente, frisch mit Hals und Innereien
TK - Hähnchenbrust 2 Stück
TK - Hähnchen
Hähnchenbrust frisch, mit Haut und Knochen
Hähnchenkeule frisch, 2 Stück
Hähnchenkeule frisch, 4 Stück
TK - Hähnchenkeule 2 Stück
Hähnchenflügel frisch, 4 Stück
Hähnchenflügel frisch, 8 - 12 Stück